Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Wij verkopen uitsluitend originele Polar koelapparatuur direct uit het magazijn van Polar Refrigeration.

 • 2 jaar garantie
 • Grote voorraad
 • 100% prijsgarantie
 • Gratis 24 uur levering*
Gratis bezorgd

5f492ab5dc9713ddbc3b77a11813f113.jpg

Algemene voorwaarden

Alle in de webshop van Polar Koeling vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s. Alle prijzen zijn inclusief bezorging op het opgegeven afleveradres. Voor de Waddeneilanden en landen buiten Nederland geldt een toeslag (zie leveringsvoorwaarden). Polar koelingen is een webshop die door Horeca Online Webshops (sinds 1996) wordt gedreven en is hoofdzakelijk gericht op de verkoop van professionele apparatuur aan bedrijven.
Horeca Online Webshops, hierna te noemen Polar Koelingen is kantoorhoudende aan de Overblaak 75, 3011 MH te Rotterdam, KvK nummer 24264302 te Rotterdam. Wij hanteren de volgende betalings- en leveringsvoorwaarden:

Betaling

U kunt op de volgende manieren voor uw bestellingen betalen:

 • 1. I-Deal: U betaalt veilig via uw eigen bankomgeving. (gratis)
 • 2. Overboeking via uw bank, voorafgaand aan aflevering. (gratis)
 • 2. Bancontact: (gratis)
 • 3. PayPal / Creditcard: U betaalt via een online betaalservice (3,4 %)

Prijsgarantie

Wij controleren de prijzen van onze concurrenten wekelijks, mocht het door u aangeschafte product bij één van onze concurrenten aantoonbaar lager geprijsd zijn en direct leverbaar, binnen twee weken na aankoop, dan betalen wij u het verschil terug. Dit geldt voor alle andere (internet) aanbieders tenzij deze buiten België gevestigd zijn of geen vergelijkbare service-voorwaarden (kunnen) bieden. Het te vergelijken bedrag wordt berekend met verzendkosten en exclusief btw.
Prijsgarantie wordt niet verleend op onze eigen prijsverlagingen of aanbiedingen. Prijsgarantie is bedoeld om gelijke of lagere prijzen te garanderen als die van onze concurrenten.

Garantie

Ook al doen wij er alles aan om u een optimaal functionerende koeling te leveren is het toch niet 100% uit te sluiten dat uw koeling een keer in storing valt. Indien een storing zich voordoet kan er bij uitval van de koeling schade aan de producten in de koeling ontstaan gedurende de periode tussen het aanvangen van de storing en het verhelpen van de storing. Het is daarom belangrijk om altijd de temperatuur van uw koeling/vriezer in de gaten te houden om schade aan de producten te voorkomen. Horeca Megastore is niet aansprakelijk voor schade aan producten in de koeling en andere gevolgschade. Wij raden u aan om vooraf na te denken over wat u kunt doen met uw gekoelde spullen indien een storing zich voordoet. Indien gewenst kunnen wij hier in meedenken.

De garantieduur op onze producten is 2 jaar. Garantie wordt uitsluitend op het koeltechnisch gedeelte verleend.

Garantie is uitgesloten

 1. Op glas, knoppen, deurknoppen, deurrubbers, sluitingen en scharnieren en dergelijke.
 2. Wanneer het geleverde:
 • Niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd.
 • Niet volgens de voorschriften is gebruikt.
 • Overbelast is door te zwaar gebruik.
 • Zodanig beschadigd is dat dit invloed heeft op de technische werking.
 • Door derden reparaties of andere werkzaamheden laat verrichten.
 • Wijzigingen aanbrengt dan wel laat aanbrengen.

Bestellingen en overeenkomsten

Middels het plaatsen van een bestelling via de webshop of via e-mail aan Polar Koelingen gaat u akkoord met de hier genoemde voorwaarden. Alle in de webshop getoonde producten zijn vrijblijvend totdat u daadwerkelijk een bestelling heeft geplaatst, via de website, e-mail, fax of telefonisch. De overeenkomst vindt plaats zodra u uw persoonlijke gegevens en betalingswijze aan ons kenbaar hebt gemaakt. Polar Koelingen erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. In een bestelling staat tenminste de volgende informatie vermeld: omschrijving van het product, het aantal, de prijs, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel uw btw-nummer. Het afleveradres is uw bedrijfsadres, tenzij u een afwijkend afleveradres hebt aangegeven. Polar koelingen is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een voor of na de aanbieding c.q. voor of na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen, ook al was deze stijging voorzienbaar. De goederen worden uitsluitend afgeleverd bij volledige betaling van het factuurbedrag. Polar Koelingen is eigenaar van bestelde goederen totdat de gehele betaling voldaan is. Hiermee behoud Polar koelingen zich het recht om niet (geheel) betaalde goederen terug te vorderen. Polar Koelingen is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie over de producten aan bezoekers en klanten van onze webshop. De informatie die wij tonen is samengesteld op basis van informatie van derden. Wij kunnen dus niet garanderen dat deze informatie te allen tijde juist, foutloos, volledig en actueel is. Mede in verband met kleine fabricage aanpassingen tussentijds dient er rekening gehouden worden met kleine afwijkingen van ongeveer 2% in maatvoering of vermogensopgaven. Aankoopadviezen aan de eindgebruiker zijn gebaseerd op de door u aan ons verstrekte gegevens en op de door de fabrikant aan ons verstrekte informatie aangaande de betreffende producten. Onze verkoopinformatie en aankoopadviezen zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van de eindgebruiker bij de keuze uit de beschikbare producten. Daarom kunnen aan de verkoopinformatie op onze website alsmede aan een eventueel aankoopadvies van onze verkopers geen rechten worden ontleend in het geval van eventuele schade als gevolg van de aangeboden informatie of een verkeerde product keuze. Polar Koelingen kan in geval van dergelijke schade niet aansprakelijk worden gesteld. Extra kosten bij eventueel omruilen zijn voor rekening koper. (zie ook: “Afwijzen of retour zenden”).

Transport

De artikelen worden tot voor de deur gelijkvloers afgeleverd. Bij ontvangst dient de ontvanger het product op schade te controleren. In geval van schade dient de ontvanger dit te vermelden op de vrachtbon die de chauffeur u overhandigt en deze vervolgens te tekenen voor ontvangst. Neem ook direct contact op met Polar Koeling via telefoon en/of via info@polarkoelingen.nl voor overleg. Wanneer u tekent zonder uw product te controleren kan Horeca koken niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.

Indien niemand aanwezig is op het afgesproken afleveradres op de afgesproken datum of wanneer het factuurbedrag niet (geheel) is voldaan, wordt de bestelling retour genomen. Bovenop het factuurbedrag zullen dan extra transport- en administratiekosten van minimaal 50 euro in rekening worden gebracht. (De precieze kosten zijn o.a. afhankelijk van het aantal pallets).
Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper.
Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Tijdens het transport ligt de aansprakelijkheid voor de artikelen bij de betreffende transporteur, deze vervalt op het moment van aflevering aan u.

Installatie

Voor eventuele installatiewerkzaamheden uitgevoerd door derden, waarbij Polar Koelingen al dan niet heeft bemiddeld, geldt het volgende: deze installatiebedrijven zijn zelfstandige bedrijven welke voor eigen rekening en risico werken. Polar Koeling aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door derden.

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Polar Koelingen, Overblaak 104, 3011 MH Rotterdam.

Op alle overeenkomsten gesloten met Polar Koelingen is Nederlands recht van toepassing, verkoopverdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Export

Bij export kan er niet geruild of retour genomen worden en komt de garantie te vervallen.
Transportkosten zijn inbegrepen op adressen in Nederland op het vaste land.
Schade door transport valt na aflevering binnen het risico van de klant.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Polar Koelingen.
Polar Koelingen behoudt zich het recht voor om prijzen en algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Schrijf- en drukfouten en foutief vermelde prijzen zijn onder voorbehoud.

Onze algemene en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd en liggen ter inzage bij de KvK te Rotterdam.

Neem direct contact op